Monday, 23 April 2012

Lencana Jayadiri

Sebelum layak mendapatkan lencana ini, seseorang Pengakap mestilah terlebih dahulu mendapatkan Lencana Keahlian.

Untuk lulus Lencana Jayadiri seseorang Pengakap perlu lulus ujian-ujian berikut : -

1. Fungsi Parlimen
2. Bendera semua negeri Malaysia dan Lambang Negara dan Negeri
3. Fungsi sebuah agensi kerajaan
4. Peta kawasan Parlimen Negeri dan Ahli Parliman


  1. Fungsi Parlimen
  2. Bendera dan Lambang
  3. Fungsi Agensi Kerajaan (FELDA) 
  4. Fungsi Agensi Kerajaan (MARDI) 
  5. Peta Negeri Selangor 
  6. Ahli Parlimen Selangor 


 0 comments:

Post a Comment

Scout80Pj 2012. Powered by Blogger.